דיני ממונות
לבתי הדין הפרטיים הדנים בדיני ממונות  אין סמכות חוקית לדון ולפסוק, וסמכותם נובעת אך ורק מכח חוק הבוררות,

משכך נוצר מצב שמייצגים בקיאים וידענים בדין תורה ככל שיהיו, אולם אינם בקיאים בנבכי החוק והפסיקה, יגרמו במו ידיהם שפסק הדין ייפסל ולא יהיה ניתן לאכיפה בערכאות השונות, בהיותו מנוגד לחוק הבוררות,

אנו בקיאים בנבכי הפסיקה התורנית, ולהבדיל החוקית, ומתמחים בייצוג בבתי הדין לעניני ממונות, ובמימוש פסקי הדין בערכאות השונות.