אתם שואלים - אנחנו עונים! 

בתי הדין הרבניים הינם ערכאה רשמית במדינת ישראל (כבית משפט) ולהם  סמכויות קבועות בחוק,
לבתי הדין הרבניים סמכות שיפוט ייחודית בדיני משפחה וגירושין.לבתי הדין הפרטיים * אין סמכות חוקית לדון בסכסוך שבין צדדים
והם יכולים לדון רק לאחר שהבאים בשעריהם חותמים על שטר בוררות המסמיך את בית הדין לדון בסכסוך, ואו אז יכולים לדון מכח חוק הבוררות,

תחום העיסוק של בתי הדין הינם בדיני ממונות - כדוגמת סכסוכי ממון, סכסוכי שכנים, סכסוכי עבודה וכו'.

* כגון: 'הישר והטוב', או 'בד"ץ בני ברק', 'נתיבות חיים' ודומיהם.
בבתי הדין הרבניים יכולים לייצג רק טוענים רבניים מוסמכים ועורכי דין,
למרות שלעורכי דין יש יכולת חוקית לייצג בית הדין, אולם לטוען רבני מוסמך יש התמחות מיוחדת בייצוג בבתי הדין ובעל ידע נרחב יותר בדין העברי ובפסיקות של בתי הדין,
מה שמבטיח את הצלחת ההליך בבית הדין, ואת סיכוי הניצחון בתיק שגדלים משמעותית.
התשובה מתחלקת בין תביעה בדיני משפחה לבין תביעה בדיני ממונות
שכן בדיני משפחה התביעה תוגש לבית הדין שבאיזור המגורים האחרון של בני הזוג
ובקישור זה ניתן לראות את איזורי השיפוט של בתי הדין הרבניים
https://www.segal-tr.com/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9C/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%98

אולם בדיני ממונות התובע הולך אחרי הנתבע, ובידי הנתבע להחליט באיזה בית דין התביעה תתנהל.
בוודאי, שכן בחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ה-2014
נקבע כי מי שמגיש ראשון את התביעה לו יש זכות אחר כך להחליט באיזו ערכאה תנהל התיק - בבית הדין או בבית משפט, ובשפה המקצועית: הוא 'תפס' את הסמכות,
וכבר נפסק שגם במקרה ששני בני הזוג הגישו תביעות באותו היום, הרי שיבדקו בשעה המדוייקת מי קדם למי בשעת פתיחת התביעה,
ומשכך ישנה משמעות קריטית להתייעץ עם טוען רבני מקצועי היכן כדאי לפתוח את התיק ולהקדים את הצד השני.
התשובה לשאלה זאת משתנה מאוד בין המקרים השונים, ומשכך יהיה זה לא נכון ולא הוגן לקבוע מסמרות בדבר מבלי לשמוע בדיוק את פרטי המקרה שלכם, - לבחון את כל השיקולים והנקודות לעומק, ואחר כך לענות על שאלה זו 
כפי שנכתב לעיל שישנה משמעות קריטית להקדים את הגשת התביעה, מירוץ הסמכויות הינו ביטוי לכך שבתחילת ההליך כביכול יש מירוץ מי יגיש ראשון את התביעה ובכך תהיה לו הזכות להחליט באיזו ערכאה יתנהל התיק - בבית הדין או בבית המשפט באופן שישתלם יותר בעבורו.