הרכבי בתי הדין הרבניים ברחבי הארץ


הרכבים בית הדין הרבני הגדול


הרכב א': הרב יצחק יוסף, הרב מיכאל עמוס, הרב זבדיה כהן שליט"א.

הרכב ב': הרב אברהם שינדלר, הרב מימון נהרי, הרב ציון לוז אילוז שליט"א.

הרכב ג': הרב דוד לאו, הרב אליעזר איגרא, הרב מיכאל עמוס שליט"א.

הרכב ד': הרב שלמה שפירא, הרב אברהם שינדלר, הרב מימון נהרי שליט"א.

הרכב ה': הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא, הרב צבי בן יעקב שליט"א.

הרכב ו': הרב צבי בן יעקב, הרב זבדיה כהן, הרב ציון לוז אילוז שליט"א.

הרכב הקדשות: הרב מיכאל עמוס, הרב שלמה שפירא, הרב אברהם שינדלר שליט"א.


הרכבים בית הדין הרבני ירושלים


הרכב ב': הרב יצחק אושינסקי - אב"ד, הרב מאיר קאהן, הרב יעקב שטיינהוז שליט"א

הרכב ג': הרב אוריאל לביא - אב"ד, הרב דוד מלכא, הרב חיים וידאל שליט"א.

הרכב ד': הרב מאיר פרימן- אב"ד, הרב דוד בירדוגו, הרב יצחק רבינוביץ' שליט"א.

הרכב ה': הרב מרדכי רלב"ג - ראב"ד, הרב מנחם האגר, הרב דוד שני שליט"א.


הרכבים בית הדין הרבני בתל אביב


הרכב א': הרב יצחק מרווה - אב"ד, הרב רפאל גלב, הרב שמעון לביא שליט"א.

הרכב ב': הרב אחיעזר עמרני - אב"ד, הרב אפרים כהן, הרב יהודה יאיר בן מנחם שליט"א.

הרכב ג': הרב שלמה שטסמן - אב"ד, הרב אייל יוסף, הרב עידו שחר שליט"א.

הרכב י"א: הרב צבי בן יעקב – אב"ד, הרב משה בצרי, הרב בן ציון רבין שליט"א.

הרב זבדיה כהן - ראב"ד, הרב אברהם זרביב, הרב דניאל כץ שליט"א.

הרב צבי בירנבאום - אב"ד, הרב אריה אוריאל, הרב נפתלי הייזלר שליט"א.


הרכבים בית הדין הרבני בפתח תקווה


הרכב א': הרב אברהם מייזלס - אב"ד, הרב בנימין לסרי, הרב נחמיה נשר שליט"א.

הרכב ב': הרב יגאל לרר - אב"ד, הרב אריאל ינאי, הרב דוד בר שלטון שליט"א.

הרכב ג': הרב בנימין אטיאס - ראב"ד, הרב אברהם אבידר, הרב דוד גרוזמן שליט"א.


הרכבים בית הדין הרבני ברחובות


הרכב א': הרב ציון אשכנזי - אב"ד, הרב אליהו עמאר, הרב שמואל דומב שליט"א.

הרב יהודה שחור - אב"ד, הרב יאיר לרנר, הרב ירון נבון שליט"א.


הרכב בית הדין הרבני באריאל


הרב יהודה יאיר בן מנחם - אב"ד, הרב דוד בר שלטון, הרב אברהם זרביב שליט"א.


הרכבים בית הדין הרבני באשדוד


הרכב א': הרב עידו שחר - אב"ד, הרב אברהם הרוש, והרב יצחק זר שליט"א.

הרב משה אמסלם - אב"ד, 


הרכבים בית הדין הרבני באשקלון


הרכב א': הרב ישי בוכריס - אב"ד, הרב בן ציון ציוני, הרב עודד מכמן שליט"א.

הרב מאיר כהנא - אב"ד, הרב שלמה צרור, הרב דניאל גודיס שליט"א.

 

הרכבים בית הדין הרבני באר שבע


הרב יהודה דרעי - ראב"ד

הרב אריאל אדרי - אב"ד, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם הרוש שליט"א.

הרב אהרון דרשביץ - אב"ד, הרב עובדיה חפץ יעקב, הרב אברהם גאופטמן שליט"א.


הרכבים בית הדין הרבני בחיפה


הרב אברהם מאיר שלוש - ראב"ד, הרב אפרים בוגרד, הרב בן ציון טופיק שליט"א.

הרב דניאל אדרי - אב"ד, הרב אלעד עלי, הרב משה זאדה שליט"א.

הרב יוסף יגודה - אב"ד הרב סיני לוי, הרב יעקב שרעבי שליט"א.

הרב ישראל רוזנטל אב"ד, הרב ינון בוארון, הרב משה שור שליט"א.


הרכבים בית הדין הרבני בנתניה


הרב שניאור פרדס ראב"ד, הרב פנחס מונדשיין, הרב בצלאל ווגל שליט"א.

הרב רפאל בן שמעון - אב"ד, הרב גרשום אמיתי, הרב משה חביב שליט"א.

הרכב ג': הרב יצחק רפפורט - אב"ד, הרב אוריאל אליהו, הרב צבי בוקשפן שליט"א.


הרכב בית הדין הרבני בטבריה


הרב חיים בזק - אב"ד, הרב שלמה שושן, הרב איתן זן בר שליט"א.


הרכב בית הדין הרבני בצפת


הרב חיים בזק - אב"ד, הרב שלמה שושן, הרב איתן זן בר שליט"א.