חיוב בדמי מדור

בדין העברי נפסק  (שולחן ערוך אבן העזר סימן ע"ג) כי אב חייב לספק לילדיו דירת מגורים שיגורו בה, ולכן גם לאחר הגירושין חייב האב לשלם לגרושתו את העלות של שכירת הדירה בעבור החלק היחסי שהילדים משתמשים בדירה. 

כל זה דווקא כשהאישה שוכרת דירה, אולם מה יהיה הדין  במקרים בהם האישה אינה שוכרת דירה אלא משלמת משכנתא על דירתה שלה? האם גם אז יחוייב האב בתשלום חלקי של המשכנתא של גרושתו?

לכאורה הדעת נותנת שלא יחייבו את האב בתשלום, שכן האישה אינה משלמת על שכירות בעבור הילדים אלא בעצם משלמת משכנתא על כך שהדירה תשאר שלה בעוד כך וכך שנים.

במקרה כגון זה נחלקו הדיינים השונים וישנם דיינים שפוסקים שאכן האב יהיה פטור,

אולם לעומת זאת יש מהדיינים שפוסקים שגם במקרה זה האב מחוייב בתשלום יחסי של המשכנתא.

בעקבות הגישות השונות של הדיינים שמשתנים בין דיין לדיין, מומלץ להתייעץ עם טוען רבני מקצועי אשר מכיר היטיב את הפסיקה ומכיר את שיטת הפסיקה של הדיין שיפסוק בתיק שלכם, ובכדי שתשיגו את התוצאות הטובות ביותר בעבורכם.